Pondělí - pátek 7-20 hod.

Zastáváme celostní přístup k řešení obtíží. Na základě pečlivě odebrané anamnézy a komplexního vyšetření jsme schopni z pravidla stanovit příčinu potíží, která může být značně vzdálená pociťovanému místu bolesti.

Porucha části těla, která se může projevovat bolestí, se často nevyskytuje samostatně, ale je současně propojená s dalšími poruchami, které spolu souvisí („řetězení obtíží“).

Pečlivá funkční diagnostika je tak klíčem k odhalení nejslabšího článku řetězce, po jehož odstranění se ztrácí bolest i ve vzdálených oblastech, které na první pohled s potížemi nesouvisí.

Tyto funkční poruchy se snažíme odstranit pomocí manuální medicíny, která je založena na principu fyzikálních vlastností měkkých tkání a zákonů biomechaniky lidského těla. Dále využíváme převážně metody vycházející z neurofyziologie a vývojové kineziologie. Ovládáme i vybrané chiropraktické, osteopatické techniky a v neposlední řadě také reflexní techniky.

Naším cílem je, aby se každý jedinec stal aktivním účastníkem své léčby a měl tak možnost svůj zdravotní stav sám přímo ovlivnit. Proto do terapie zařazujeme i tzv. ergonomii, která se zaměřuje na pohybové chování v běžném denním životě, v zaměstnání, při sportu a dalších aktivitách.

Zabýváme se fyzioterapií dětí od tří let a dospělých.